Danh sách các động từ tiếng Đức bất quy tắc đầy đủ nhất

Danh sách các động từ tiếng Đức bất quy tắc đầy đủ nhất

Trong tiếng Đức điều gây khó khăn cho các bạn học sinh nhất có lẽ là động từ tiếng Đức bất quy tắc. Ngay ở thì hiện tại đơn Präsens mỗi động từ đã có tới 5 cách chia khác nhau. Ví dụ như động từ sein (rằng, thì, là, mà) sẽ thay đổi hình thức ứng với mỗi đại từ hoặc danh từ như bảng bên dưới.

Pronomen Verb Konjugation
ich bin
du bist
er/ sie/ es ist
ihr seid
wir/ Sie/ sie (p.l) sind

Có nhiều sách dạy tiếng Đức khác nhau, nhưng lượng kiến thức cần đạt được thì không khác. Vì thế sau khi nghiên cứu nhiều giáo trình tiếng Đức phổ biến nhất, We Talent Education có tổng hợp danh sách các động từ bất quy tắc trong tiếng Đức đầy đủ nhất từ A1 đến C1. Hy vọng rằng với bài viết này các bạn sẽ học tiếng Đức tốt hơn.

Làm sao để phân biệt được giống của danh từ trong tiếng Đức?

Những điểm cần lưu ý khi chia động từ tiếng Đức bất quy tắc

Một lỗi đa phần các học sinh khi mới học tiếng Đức hay mắc phải chính là quên chia động từ. Các bạn có thể thay đổi thói quen này bằng cách sau:

Ghi nhớ cấu trúc của một câu tiếng Đức

Một câu văn tiếng Đức điển hình luôn bao gồm các bộ phận sau:

Subjekt (Chủ ngữ) + Động từ (chia theo chủ ngữ) + Objekt (Tân ngữ)

hoặc nếu câu hỏi sẽ là

(W-Frage) + Động từ (chia theo chủ ngữ) + Subjekt (Chủ ngữ) + Objekt (Tân ngữ)?

Khi đặt câu tiếng Đức các bạn cần nghĩ xem nếu câu đó tiếng Việt là gì, có đúng và hợp lý chưa, có tính logic không. Việc này lúc đầu sẽ khiến bạn hơi nghĩ một chút, bù lại mình sẽ ít mắc lỗi sai hơn. Dần dần khi bạn đã quen thì sẽ tập nghĩ và nói nhanh hơn.

Làm thật nhiều bài tập về động từ tiếng Đức bất quy tắc

Đó có thể là các bài tập điền từ, bài tập sắp xếp chữ cái, bài tập trắc nghiệm, v.v… tuy nhiên theo cá nhân tôi, bạn nên viết thành các bài văn với độ dài tăng dần. Khi viết bài chúng ta luyện được cả ngữ pháp, cách hành văn cũng như ghi nhớ ý nghĩa các từ trong tiếng Đức lâu bền hơn. Tránh việc học từng từ cũng như đọc chay sẽ không mang lại hiệu quả cao.

Cchungs ta chỉ cần học danh sách động từ tiếng Đức bất quy tắc, số còn lại là có quy tắc rồi nên cứ thế chia thôi.

Nên có một partner lắng nghe cũng như chỉnh sửa lỗi sai cho bạn

Bản thân mình có lỗi thường sẽ khó nhận ra, nhưng người ngoài sẽ thấy rõ ràng hơn. Bạn có thể nhờ bạn bè hoặc thầy cô chữa các bài tập viết, bài làm thêm để tìm ra sai sót và chỉnh sửa. Ai cũng có thể có lỗi, và bạn không nên ngại vì điều đó.

Học tiếng Đức không quá khó nếu bạn tập trung nghe giảng và làm bài tập đầy đủ. Nếu có khó khăn trong quá trình tìm tài liệu tiếng Đức, bạn có thể liên hệ với We Talent Education nhé.

Danh sách các động từ tiếng Đức đi với sein ở Perfekt

Danh sách các động từ tiếng Đức bất quy tắc từ A1-B1

Để tra cứu bảng danh sách động từ bất quy tắc trong tiếng Đức cho tiện, các bạn có thể tìm kiếm theo cách sau:

B1: Ấn tổ hợp phím Ctrl + F

B2: điền từ cần tìm vào ô trống hiện ra và ấn Enter. (Các bạn có thể ấn enter nhiều lần để tìm tiếp)

Nếu động từ tiếng Đức của bạn không xuất hiện trong danh sách này có nghĩa đó là một động từ có quy tắc. Các bạn chỉ cần chia động từ theo cách được học.

Lưu ý: Nhiều động từ bất quy tắc có thêm phần tiền tố, trở thành động từ tách. Khi chia động từ, chúng ta chỉ chia đuôi phần gốc động từ. Tiền tố giữ nguyên.

Infinitiv

Präsens

Präteritum

Perfekt

Các câu ví dụ (Beispielsätze)

abfahren er fährt ab fuhr ab ist abgefahren Der Bus fährt um 09.12 Uhr ab.
abfliegen er fliegt ab flog ab ist abgeflogen Das Flugzeug ist pünktlich
abgeflogen.
abgeben er gibt ab gab ab hat abgegeben Wir gaben Flaschen und Schirme
am Eingang ab.
abhängen es hängt ab hing ab hat abgehangen Es hängt von der Situation ab, wie schnell die Zeit vergeht.
abheben er hebt ab hob ab hat abgehoben Mit einer Kreditkarte können sie weltweit Geld abheben.
ablesen er liest ab las ab hat abgelesen Sie hat die Stichworte abgelesen.
abnehmen er nimmt ab nahm ab hat abgenommen Wir nehmen Ihnen Ihre Sorgen
ab.
abraten er rät ab riet ab hat abgeraten Freunde haben Ihr abgeraten.
abschließen er schließt ab schloss ab hat abgeschlossen Hast du die Tür abgeschlossen?
abziehen er zieht ab zog ab ist abgezogen Er zog mit seiner Beute ab.
anbieten er bietet an bot an hat angeboten Hast du ihm einen Kaffee angeboten?
anfangen er fängt an fing an hat angefangen Eva hat angefangen zu arbeiten.
angehen es geht an ging an ist angegangen Was ich mache, geht doch keinen etwas an!
anhaben er hat an hatte an hat angehabt Was hatten Sie gestern an?
ankommen er kommt an kam an ist angekommen Wann bist du angekommen?
anlassen er lässt an ließ an hat angelassen Er hat die Schuhe angelassen.
annehmen er nimmt an nahm an hat angenommen Er hat das Päckchen angenommen.
anrufen er ruft an rief an hat angerufen Meine Eltern haben angerufen.
anschließen er schließt an schloss an hat angeschlossen Lisa hat den Computer angeschlossen.
ansehen er sieht an sah an hat angesehen Er sieht (sich) das Beispiel an.
ansprechen er spricht an sprach an hat angesprochen Werbung spricht oft Gefühle an.
anstehen er steht an stand an hat/ist
angestanden
Die Leute standen geduldig an.
anziehen (sich) er zieht an zog an hat angezogen Andreas hat sich die Jacke angezogen.
auffallen er fällt auf fiel auf ist aufgefallen Seine Stimme fiel wirklich allen
auf.
aufgeben er gibt auf gab auf hat aufgegeben Er gab bei Problemen nie auf.
aufhängen er hängt auf hing auf hat aufgehängt Er hängt das Plakat auf.
aufhalten er hält auf hielt auf hat aufgehalten Keiner kann ihn aufhalten.
aufladen er lädt auf lud auf hat aufgeladen Sie können den Geldkarten-Chip am Automaten aufladen
aufschlagen er schlägt auf schlug auf hat aufgeschlagen Haben Sie das Buch aufgeschlagen?
aufschreiben er schreibt auf schrieb auf hat
aufgeschrieben
Wir haben die Adresse nicht aufgeschrieben.
aufstehen er steht auf stand auf ist aufgestanden Heute bin ich um 11 Uhr aufgestanden.
auftreten er tritt auf trat auf ist aufgetreten Der Schauspieler tritt in einem Theaterstück auf.
aufwachsen er wächst auf wuchs auf ist aufgewachsen Ole ist in Hamburg aufgewachsen.
ausdenken
(sich)
er denkt aus dachte aus hat ausgedacht Ich habe mir ein Spiel ausgedacht.
ausgeben er gibt aus gab aus hat ausgegeben Sie gibt viel für ihre Haustiere aus.
ausgehen er geht aus ging aus ist ausgegangen Wir sind gestern noch
ausgegangen.
ausgleichen er gleicht aus glich aus hat ausgeglichen Schüler können ihre Schwächen ausgleichen.
aushalten er hält aus hielt aus hat ausgehalten Ich kann den Lärm nicht aushalten.
auskennen
(sich)
er kennt aus kannte aus hat ausgekannt Er kannte sich hier gut aus.
ausladen er lädt aus lud aus hat ausgeladen Er hat die Möbel ausgeladen.
ausleihen er leiht aus lieh aus hat ausgeliehen Sie hat die Schuhe ausgeliehen.
ausschlafen er schläft aus schlief aus hat ausgeschlafen In den Ferien habe ich immer ausgeschlafen.
aussehen er sieht aus sah aus hat ausgesehen Im Internet hat der Pulli toll ausgesehen.
aussprechen er spricht aus sprach aus hat ausgesprochen Wie spricht man das aus?
aussteigen er steigt aus stieg aus ist ausgestiegen Wo sind Sie denn ausgestiegen?
aussterben er stirbt aus starb aus ist ausgestorben Viele Tiere sind ausgestorben.
ausziehen er zieht aus zog aus ist ausgezogen Alle haben die Schuhe ausgezogen.
ausziehen er zieht aus zog aus ist ausgezogen Sie zogen aus dem Haus aus.
backen er backt/bäckt backte hat gebacken Wir haben Brot gebacken.
bedenken er bedenkt bedachte hat bedacht Man muss diesen Punkt auch bedenken.
begeben (sich) er begibt begab hat begeben Er begibt sich auf Entdeckungsreise
beginnen er beginnt begann hat begonnen Das Konzert begann um 22 Uhr.
behalten er behält behielt hat behalten Sie können das Geld behalten.
bekommen er bekommt bekam hat bekommen Hast du meine E-Mail bekommen?
benehmen (sich) er benimmt sich benahm hat benommen Er hat sich wie ein Star
benommen.
beraten er berät beriet hat beraten Eine Freundin hat mich gut beraten.
beschließen er beschließt beschloss hat beschlossen Politiker beschlossen, besser zusammenzuarbeiten.
beschreiben er beschreibt beschrieb hat beschrieben Er hat seine Erfahrungen
beschrieben.
besitzen er besitzt besaß hat besessen Frau Isser besaß allein drei Autos.
bestehen er besteht bestand hat bestanden Erik hat die Prüfung bestanden.
betragen er beträgt betrug hat betragen Die Gebühren für das Telefon betragen 2 € am Tag.
betreiben er betreibt betrieb hat betrieben Sie haben viel Aufwand betrieben.
betrügen er betrügt betrog hat betrogen Niemand kann nachprüfen ob man bezahlt oder betrügt.
beweisen er beweist bewies hat bewiesen Er bewies, dass man vieles schaffen kann.
bewerben (sich) er bewirbt bewarb hat beworben Sie hat sich um die Stelle beworben.
beziehen er bezieht bezog hat bezogen Worauf beziehen Sie sich?
bieten er bietet bot hat geboten Das Hotel hat guten Service geboten.
binden er bindet band hat gebunden Sie hat einen Schal um den Hals gebunden.
bitten er bittet bat hat gebeten Er hat mich um eine Nachricht
gebeten.
bleiben er bleibt blieb ist geblieben Ich bin gestern zu Hause
geblieben.
brechen er bricht brach hat gebrochen Er brach sich beim Unfall ein
Bein.
brennen er brennt brannte hat gebrannt Die Feuerwehr kommt, wenn es brennt.
bringen er bringt brachte hat gebracht Theresa hat mir einen Tee
gebracht.
denken er denkt dachte hat gedacht Woran hast du gerade gedacht?
drankommen er kommt dran kam dran ist
drangekommen
Wer kommt dran?
durcheinander
gehen
es geht
durcheinander
ging
durcheinand
er
ist durcheinander
gegangen
In dem Chaos ging alles durcheinander.
einbringen er bringt ein brachte ein hat eingebracht Schüler bringen ihre Ideen ein.
einfallen es fällt ein fiel ein ist eingefallen Mir fiel bei der Prüfung nichts ein.
eingeben er gibt ein gab ein hat eingegeben Geben Sie das Ziel ein!
eingehen geht ein ging ein ist eingegangen Er geht auf das Beispiel ein.
einhalten er hält ein hielt ein hat eingehalten Ich habe den Zeitplan nicht eingehalten.
einladen er lädt ein lud ein hat eingeladen Tina hat mich zum Essen eingeladen.
einnehmen er nimmt ein nahm ein hat eingenommen Nehmen Sie diese Tabletten ein.
einreiben er reibt ein rieb ein hat eingerieben Wir haben die Tafel mit Seife eingerieben.
einschlafen er schläft ein schlief ein ist eingeschlafen Wann bist du eingeschlafen?
einschlagen er schlägt ein schlug ein hat eingeschlagen Er hat diesen Weg eingeschlagen.
einsteigen er steigt ein stieg ein ist eingestiegen Wo steigen wir ein?
eintragen er trägt ein trug ein hat eingetragen Im Ausweis werden Arbeitszeiten eingetragen.
einwerfen er wirft ein warf ein hat eingeworfen Man wirft das Geld in die Zeitungskästen ein.
einziehen er zieht ein zog ein ist eingezogen Gestern sind die neuen Nachbarn eingezogen.
einziehen er zieht ein zog ein hat/ist eingezogen Elisa zieht ein.
empfangen er empfängt empfing hat empfangen Sie können 30 Programme empfangen.
empfehlen er empfiehlt empfahl hat empfohlen Wer hat dir dieses Hotel empfohlen?
entlanggehen er geht entlang ging entlang ist
entlanggegangen
Er ging die Straße entlang.
entnehmen er entnimmt entnahm hat entnommen Entnehmen Sie bitte den abgehobenen Geldbetrag!
entscheiden
(sich)
er entscheidet entschied hat entschieden Hast du dich für ein Buch entschieden?
entsprechen es entspricht entsprach hat entsprochen Was entspricht diesem Wort in ihrer Sprache?
entstehen es entsteht entstand ist entstanden Das Gebäude entstand im Jahr
1963.
entwerfen er entwirft entwarf hat entworfen Haben Sie das Plakat entworfen?
erfahren er erfährt erfuhr hat erfahren Ich erfuhr später, was passiert ist.
erfinden er erfindet erfand hat erfunden Wer hat das Telefon erfunden?
erhalten er erhält erhielt hat erhalten Die Chipkarte erhalten sie an der Rezeption.
erkennen er erkennt erkannte hat erkannt Hast du ihn erkannt?
erraten er errät erriet hat erraten Er hat das Rätsel erraten.
erscheinen erscheint erschien ist erschienen Der Roman ist 1986 erschienen.
erschießen er erschießt erschoss hat erschossen Der Jäger erschießt die das Tier.
erschließen er erschließt erschloss hat erschlossen Ich habe die Bedeutung über den Kontext erschlossen.
erschrecken er erschrickt erschrak ist erschrocken Er erschrak, die Tasche war weg.
essen er isst hat gegessen Er hat eine Pizza gegessen.
fahren er fährt fuhr ist gefahren Bist du im Mai nach Berlin gefahren?
fallen er fällt fiel ist gefallen Das Glas ist auf den Boden gefallen.
fernsehen sieht fern sah fern hat ferngesehen Wir haben gestern lang ferngesehen.
festnehmen er nimmt fest nahm fest hat festgenommen Der Täter wurde von der Polizei festgenommen.
finden er findet fand hat gefunden Hast du eine Stelle gefunden?
fliegen er fliegt flog ist geflogen Ein Vogel ist ins Zimmer
geflogen.
fliehen er flieht floh ist geflohen Viele Menschen flohen aus der DDR.
fressen er frisst fraß hat gefressen Der Fuchs fraß den Käse.
geben er gibt gab hat gegeben Peter hat mir die DVD gegeben.
gefallen es gefällt gefiel hat gefallen Was hat ihnen besonders gut
gefallen.
gehen er geht ging ist gegangen Daniel ist in die Pizzeria
gegangen.
gelingen es gelingt gelang ist gelungen Das muss man üben, dann gelingt
es auch.
gelten er gilt galt hat gegolten Unsere Reservierung hat leider nicht gegolten.
genießen er genießt genoss hat genossen Wir haben das gute Essen
genossen.
geraten er gerät geriet ist geraten Ein Handwerker geriet in finanzielle Schwierigkeiten.
geschehen es geschieht geschah ist geschehen Was geschieht außerhalb der Wohnung?
gewinnen er gewinnt gewann hat gewonnen Heute hat mein Team gewonnen.
gießen er gießt goss hat gegossen Herr Kirchmair hat unsere Blumen gegossen.
greifen er greift griff hat gegriffen Er griff nach der Kaffeetasse.
gutschreiben er schreibt gut schrieb gut hat
gutgeschrieben
Der Betrag wird ihrem Konto gutgeschrieben.
halten er hält hielt hat gehalten Was hältst du von der Idee?
hängen er hängt hing hat gehangen Der Mantel hing an der
Garderobe.
heben er hebt hob hat gehoben Sie hat ihre Stimme gehoben.
heimkommen er kommt heim kam heim ist
heimgekommen
Sie sind gestern spät
heimgekommen.
heißen er heißt hieß hat geheißen Wie hat der Ort geheißen?
helfen er hilft half hat geholfen Danke, dass du mir geholfen hast.
herankommen er kommt heran kam heran ist
herangekommen
Man darf nicht näher an die Kunstwerke herankommen.
herausfinden er findet heraus fand heraus hat
herausgefunden
Ich konnte nicht herausfinden, wo der Künstler wohnt.
herausnehmen er nimmt heraus nahm
heraus
hat
herausgenommen
Er hat das Buch aus der Tasche herausgenommen.
hereinkommen er kommt herein kam herein ist herein
gekommen
Er kam kurz ins Haus herein.
herumgehen er geht herum ging herum ist
herumgegangen
Die Studenten sind im Raum herumgegangen.
herunterladen er lädt herunter lud herunter hat
heruntergeladen
Hast du die Musik heruntergeladen?
hierherkommen er kommt
hierher
kam hierher ist
hierhergekommen
Er ist zum Deutschlernen hierhergekommen.
hinaufgehen er geht hinauf ging hinauf ist
hinaufgegangen
Gehen Sie die Treppe hinauf.
hineingehen er geht hinein ging hinein ist
hineingegangen
Er geht durch das Tor hinein.
hinfahren er fährt hin fuhr hin ist hingefahren Bist du allein hingefahren?
hingehen er geht hin ging hin ist hingegangen Wir gehen morgen wieder hin.
hinsehen er sieht hin sah hin hat hingesehen Sie hat genau hingesehen.
hinterlassen er hinterlässt hinterließ hat hinterlassen Der Anrufer hat eine Nachricht hinterlassen.
hochladen er lädt hoch lud hoch hat hochgeladen Ich habe die Fotos hochgeladen.
hochziehen er zieht hoch zog hoch hat hochgezogen Er hat die Schulter hochgezogen.
kennen er kennt kannte hat gekannt Ich habe den Film schon gekannt.
klarkommen er kommt klar kam klar ist klargekommen Elisa kam nicht mehr mit ihrer Mutter klar.
klingen er klingt klang hat geklungen Die Stimme hat freundlich geklungen.
kommen er kommt kam ist gekommen Sie ist 2010 nach Deutschland gekommen.
laden er lädt lud hat geladen Haben Sie den Akku geladen?
lassen er lässt ließ hat gelassen Haben Sie Lücken für Notizen
gelassen?
laufen er läuft lief ist gelaufen Wir liefen schnell zur Grenze.
leidtun tut leid tat leid hat leidgetan Es tat mir wirklich sehr leid.
leihen er leiht lieh hat geliehen Lia hat mir einen Schirm
geliehen.
lesen er liest las hat gelesen Hast du das neue Buch von
Süskind gelesen?
liegen er liegt lag hat/ist gelegen Gestern lag ich zu lange in der
Sonne.
losfahren er fährt los fuhr los ist losgefahren Vor einer Stunde ist sie
losgefahren.
losgehen er geht los ging los ist losgegangen Der Kurs ist um 18 Uhr
losgegangen.
lügen er lügt log hat gelogen Er hat gelogen.
melken er melkt melkte hat gemolken Sie haben die Kühe gemolken.
messen er misst maß hat gemessen Du brauchst kein Fieber zu
messen.
mitbringen er bringt mit brachte mit hat mitgebracht Sie hat einen Kuchen mitgebracht.
mithelfen er hilft mit half mit hat mitgeholfen Alle haben mitgeholfen.
mitkommen er kommt mit kam mit ist mitgekommen Alle Freunde sind mitgekommen.
mitlesen er liest mit las mit hat mitgelesen Lesen Sie mit.
mitnehmen er nimmt mit nahm mit hat mitgenommen Ich nehme immer ein Buch mit.
mitsingen er singt mit sang mit hat mitgesungen Einige haben laut mitgesungen.
mögen er mag mochte hat gemocht Das Kind hat den Saft nicht
gemocht.
nachdenken er denkt nach dachte nach hat nachgedacht Sie denken über das Konzept
nach.
nachgeben er gibt nach gab nach hat nachgegeben Mal muss der eine nachgeben,
mal der andere.
nehmen er nimmt nahm hat genommen Sie hat die Tabletten nicht
genommen.
nennen er nennt nannte hat genannt Sie hat ihm die Adresse genannt.
raten er rät riet hat geraten Ich habe ihren Namen geraten.
rausgehen er geht raus ging raus ist rausgegangen Ich war krank und bin nicht
rausgegangen.
reiten er reitet ritt ist geritten Früher ist sie viel auf ihrem Pferd
geritten.
rennen er rennt rannte ist gerannt Wir rannten zur Grenze.
riechen er riecht roch hat gerochen Die Rosen haben gut gerochen.
rufen er ruft rief hat gerufen Hast du mich gerufen?
scheinen er scheint schien hat geschienen Die Sonne hat den ganzen Tag
geschienen.
schiefgehen es geht schief ging schief ist
schiefgegangen
Das ist richtig schiefgegangen,
leider!
schießen er schießt schoss hat geschossen Er hat ein Tor geschossen.
schlafen er schläft schlief hat geschlafen Ich habe nur drei Stunden
geschlafen.
schlagen er schlägt schlug hat geschlagen Sein Herz schlug ganz schnell.
schließen er schließt er schloss hat geschlossen Er schließt das Geschäft um 19
Uhr.
schmelzen es schmilzt schmolz ist geschmolzen Das Eis ist in der Sonne
geschmolzen.
schneiden er schneidet schnitt hat geschnitten Ich habe das Gemüse geschnitten.
schreiben er schreibt schrieb hat geschrieben Er hat eine Mail an Sarah
geschrieben.
schweigen er schweigt schwieg hat geschwiegen Alle schweigen, wenn der Chef
kommt.
schwimmen schwimmen schwamm hat/ist
geschwommen
Sie schwamm am schnellsten.
sehen er sieht sah hat gesehen Hast du den Film schon gesehen?
singen er singt sang hat gesungen Ben hat schon immer gern gesungen.
sinken er sinkt sank ist gesunken Der Puls sinkt, wenn man langsame Musik hört.
sitzen er sitzt saß hat/ist gesessen Und dann saßen sie lang im Café.
sprechen er spricht sprach hat gesprochen Ich habe heute mit ihr gesprochen.
springen er springt sprang ist gesprungen Ich bin schon mal Fallschirm gesprungen.
stattfinden es findet statt fand statt hat stattgefunden Das Konzert hat nicht stattgefunden.
stechen er sticht stach hat gestochen Jemand verschluckt eine Biene und wird im Hals gestochen.
stehen er steht stand hat/ist gestanden Er stand lange vor der Tür.
stehlen er stiehlt stahl hat gestohlen Ein Rabe hat einen Käse gestohlen.
steigen er steigt stieg ist gestiegen Die Temperatur ist stark gestiegen.
sterben er stirbt starb ist gestorben Der Autofahrer ist bei dem Unfall nicht gestorben.
stinken es stinkt stank hat gestunken Der Müll hat schrecklich gestunken.
streiten er streitet stritt hat gestritten Warum habt ihr euch schon wieder gestritten.
teilnehmen er nimmt teil nahm teil hat teilgenommen Sie hat ein einem Training teilgenommen.
tragen er trägt trug hat getragen Sie hat die schwere Tasche allein getragen.
treffen er trifft traf hat getroffen Maria hat gestern ihre Freunde getroffen.
trinken er trinkt trank hat getrunken Hast du mit Daniel Kaffee getrunken?
tun er tut tat hat getan Was kann ich für sie tun?
übernehmen er übernimmt übernahm hat übernommen Er hat die Firma von seinen Eltern übernommen.
übersehen er übersieht übersah hat übersehen Ein Autofahrer übersah die Trambahn.
überweisen er überweist überwies hat überwiesen Ich habe das Geld auf dein Konto überwiesen.
überwinden er überwindet überwand hat überwunden Mit viel Energie hat er alle Probleme überwunden.
umsehen (sich) er sieht um sah um hat umgesehen Wir haben uns umgesehen.
umsteigen er steigt um stieg um ist umgestiegen Wir sind einmal umgestiegen.
umziehen er zieht um zog um ist umgezogen Letzte Woche sind wir
umgezogen.
unterhalten
(sich)
er unterhält unterhielt hat unterhalten Wir haben uns lange unterhalten.
unternehmen er unternimmt unternahm hat unternommen Wir haben im Urlaub viel
unternommen.
unterscheiden
(sich)
es unterscheidet unterschied hat unterschieden Sie hat sich von den anderen
unterschieden.
unterschreiben er unterschreibt unterschrieb hat unterschrieben Hast du den Vertrag
unterschrieben.
unterstreichen er unterstreicht unterstrich hat unterstrichen Unterstreichen Sie die Verben.
verbinden er verbindet verband hat verbunden Er hat mich mit dem Chef
verbunden.
verbringen er verbringt verbrachte hat verbracht Sie haben zu viel Zeit im Internet
verbracht.
vergehen es vergeht verging ist vergangen Der Urlaub ist so schnell vergangen.
vergessen er vergisst vergaß hat vergessen Hast du vergessen, mich anzurufen?
vergleichen er vergleicht verglich hat verglichen Sie hat die Handys genau verglichen.
vergraben er vergräbt vergrub hat vergraben Sie haben die Blumenzwiebeln vergraben.
verhalten (sich) er verhält verhielt hat verhalten Er hat sich nicht richtig verhalten.
verlaufen er verläuft verlief ist verlaufen Das Gespräch ist gut verlaufen.
verlieren er verliert verlor hat verloren Ich habe mein Handy verloren.
vermeiden er vermeidet vermied hat vermieden Er konnte das leider nicht vermeiden.
vernehmen er vernimmt vernahm hat vernommen Die Zeugen wurden vernommen.
verraten er verrät verriet hat verraten Sie haben die Überraschung verraten.
verschieben er verschiebt verschob hat verschoben Sie haben die Prüfung auf Dienstag verschoben.
verschlafen verschläft verschlief hat verschlafen Entschuldigung, ich habe verschlafen.
verschreiben er verschreibt verschrieb hat verschrieben Der Arzt verschreibt ihnen ein Medikament.
verschwinden er verschwindet verschwand ist verschwunden Er ist verschwunden!
versprechen er verspricht versprach hat versprochen Er versprach, dass er gut aufpasst.
verstehen er versteht verstand hat verstanden Ich habe die Frage nicht verstanden.
verzeihen er verzeiht verzieh hat verziehen Verzeihen Sie bitte!
vorbeifliegen er fliegt vorbei flog vorbei ist vorbeigeflogen Ein Vogel fliegt vorbei.
vorbeigehen er geht vorbei ging vorbei ist
vorbeigegangen
Sie geht am Kinderspielplatz vorbei.
vorbeikommen er kommt vorbei kam vorbei ist vorbei
gekommen
Er kam persönlich vorbei.
vorgehen geht vor ging vor ist vorgegangen Ich gehe nicht zum Fußball, unser Hochzeitstag geht vor.
vorkommen kommt vor kam vor ist vorgekommen Das Problem kam mehrmals vor.
vorlesen er liest vor las vor hat vorgelesen Er las den Text vor.
vornehmen
(sich)
er nimmt vor nahm
vorbei
hat vorgenommen Er hat sich viel vorgenommen.
vorschlagen er schlägt vor schlug vor hat vorgeschlagen Wer hat dieses Restaurant vorgeschlagen?
vorsingen er singt vor sang vor hat vorgesungen Der Rabe sang dem Fuchs ein Lied vor.
vortragen er trägt vor trug vor hat vorgetragen Er hat ein Referat vorgetragen.
wachsen er wächst wuchs ist gewachsen Das Gras ist sehr schnell gewachsen.
waschen er wäscht wusch hat gewaschen Er hat das Gemüse gewaschen.
wegfahren er fährt weg fuhr weg ist weggefahren Meine Freundin ist gestern weggefahren.
weggehen er geht weg ging weg ist weggegangen Sie ist mit ihren Freunden weggegangen.
weglassen er lässt weg ließ weg hat weggelassen Dieses Wort kann man weglassen.
wegwerfen er wirft weg warf weg hat weggeworfen Lebensmittel werden oft weggeworfen.
wegziehen er zieht weg zog weg ist weggezogen Sie ist wegen der Arbeit weggezogen.
wehtun es tut weh tat weh hat wehgetan Mein Knie tat weh.
weitergeben er gibt weiter gab weiter hat weitergegeben Hast du das Blatt weitergegeben.
weiterhelfen er hilft weiter half weiter hat
weitergeholfen
Die Zentrale hat mir weitergeholfen.
weiterlesen er liest weiter las weiter hat weitergelesen Er hat den Text weitergelesen.
weiterschreiben er schreibt
weiter
schrieb
weiter
hat
weitergeschrieben
Wir haben das Lied weitergeschrieben.
werben er wirbt warb hat geworben Die Firma hat nur mit ihrem Namen geworben.
werden er wird wurde ist geworden Sofia ist gestern dreißig geworden.
werfen er wirft warf hat geworfen Wir haben einfach eine Münze geworfen.
widersprechen er widerspricht widersprach hat widersprochen Ich habe ihm nicht widersprochen.
wieder
bekommen
er bekommt
wieder
bekam
wieder
hat wieder
bekommen
Er hat seine Tasche wiederbekommen.
wiederfinden er findet wieder fand wieder hat
wiedergefunden
Ich habe die Karte wiedergefunden.
wissen er weiß wusste hat gewusst Leider habe ich das nicht gewusst.
zerreißen er zerreißt zerriss hat zerrissen Er zerreißt sein altes T-Shirt.
ziehen er zieht zog hat gezogen Sie ist zu ihrem Freund gezogen.
zugehen er geht zu ging zu ist zugegangen Hier geht es im Unterricht anders zu, als an normalen Schulen.
zunehmen er nimmt zu nahm zu hat zugenommen Teamarbeit hat in letzter Zeit zugenommen.
zurechtkommen er kommt
zurecht
kam zurecht ist zurecht
gekommen
Er ist mit der Situation nicht zurechtgekommen.
zurückerhalten er erhält zurück erhielt
zurück
hat
zurückerhalten
Die eingezogene Karte erhalten Sie in der Bank zurück.
zurückgehen er geht zurück ging zurück ist
zurückgegangen
Er ist nach Deutschland zurückgegangen.
zurückkommen er kommt
zurück
kam zurück ist zurückgekommen Sie ist aus Südamerika zurückgekommen.
zurückrufen er ruft zurück rief zurück hat zurückgerufen Herr Jeschke hat nicht zurückgerufen.
zusammenbleib
en
er bleibt
zusammen
blieb
zusammen
ist zusammen
geblieben
Wir sind froh, dass wir zusammengeblieben sind.
zusammen
brechen
er bricht
zusammen
brach
zusammen
ist zusammen
gebrochen
Der Bär brach kraftlos zusammen.
zusammen
treffen
er trifft
zusammen
traf
zusammen
ist zusammen
getroffen
Wirklichkeit und Phantasie sind zusammengetroffen.
zusammen
ziehen
er zieht
zusammen
zog
zusammen
ist zusammen
gezogen
Carla und Alex sind zusammengezogen.
zuwenden er wendet zu wandte zu hat zugewandt Wende das Gesicht der Sonne zu!
zwingen er zwingt zwang hat gezwungen Die finanzielle Situation zwang sie zu sparen.
5/5 - (3 bình chọn)
Chia sẻ ngay