Lộ trình học tiếng Đức khối phổ thông lớp 6 đến lớp 12

Khát quát chung về lộ trình học tiếng Đức tại We Talent Education. Khác với học tiếng Anh, đa phần các em học tiếng Đức du học là có mục đích định cư sau này. Vì thế các bước chuẩn bị dài là cực kỳ cần thiết.

Lộ trình học tiếng Đức A1 đến B2 kéo dài khoảng 480h học trên lớp với giáo viên.

Lộ trình học tiếng Đức dành cho các đối tượng

Lộ trình du học Đức tại We Talent Education

Lộ trình du học Đức tại We Talent Education

Chương trình học tiếng Đức ở mỗi trình độ

Thông tin khóa học A1 tiếng Đức

Thong tin khoa hoc tieng duc a1.2 we talent education

Thông tin khóa học A2 tiếng Đức Thông tin khóa học A2 tiếng Đức Thông tin khóa học B1 tiếng Đức Thông tin khóa học B1 tiếng Đứchọc tiếng đức online 1-1

Chia sẻ ngay