Lộ trình học tiếng Đức tại We Talent

Khát quát chung về lộ trình học tiếng Đức tại We Talent Education từ trình độ A1 đến B1.

Lộ trình học tiếng Đức A1-B1

Với khóa học cấp tốc

Học viên bắt đầu học từ trình độ A1, sang A2, B1 và ôn thi B1. Thời gian mỗi khóa học kéo dài khoảng 40 buổi. Tổng thời lượng chương trình kéo dài khoảng 8 tháng. Với học viên đăng ký học trọn gói A1-B1 sẽ được học 2 buổi/ ngày.

Với khóa học 2 buổi/ tuần

Học viên học từ trình độ A1.1, sang A1.2 (gộp lại là A1), rồi học lên tiếp các trình độ cao hơn như khóa cấp tốc. Tổng thời gian học hết A1 là 7 tháng, học từ A1-A2 là 14 tháng, học từ A1-B1 là 21 tháng.

Nội dung học

Tối ưu dành cho học viên từ 16 tuổi trở lên, đầy đủ kiến thức theo giáo trình Đức để thi các chứng chỉ quốc tế Goethe, ÖSD, TELC, TestDaf, …

Chính sách học phí

Có các chương trình học combo trọn gói, cam kết đầu ra, học lại trọn đời miễn phí. Chi tiết tại đây: Chính sách học phí

Nội dung khóa học tiếng Đức và học phí

Lộ trình học tiếng Đức We Talent

Chương trình học tiếng Đức ở mỗi trình độ

Kế hoạch giảng dạy we talent education 2023 Kế hoạch giảng dạy we talent education 2023 Kế hoạch giảng dạy we talent education 2023 Kế hoạch giảng dạy we talent education 2023 Kế hoạch giảng dạy we talent education 2023 Kế hoạch giảng dạy we talent education 2023

Kế hoạch giảng dạy we talent education 2023

Chia sẻ ngay