Lộ trình học tiếng Đức khối phổ thông lớp 6 đến lớp 12

Khát quát chung về lộ trình học tiếng Đức dành cho các em học sinh cấp 2, cấp 3 của We Talent Education. Khác với học tiếng Anh, đa phần các em học tiếng Đức du học là có mục đích định cư sau này. Vì thế các bước chuẩn bị dài là cực kỳ cần thiết.

Lộ trình học tiếng Đức A1 đến B2 sau áp dụng với tần suất chủ yếu 2 buổi/ tuần trong suốt các năm học cấp 3. Để đạt trình độ B1, học viên cần học liên tục 2 năm.

Lộ trình học tiếng Đức dành cho các đối tượng

Lộ trình du học Đức tại We Talent Education Lộ trình du học Đức tại We Talent Education

Chia sẻ ngay