Lộ trình học tiếng Đức khối phổ thông lớp 6 đến lớp 12

Khát quát chung về lộ trình học tiếng Đức dành cho các em học sinh cấp 2, cấp 3 của We Talent Education. Khác với học tiếng Anh, đa phần các em học tiếng Đức du học là có mục đích định cư sau này. Vì thế các bước chuẩn bị dài là cực kỳ cần thiết.

Lộ trình học tiếng Đức A1 đến B2 sau áp dụng với tần suất chủ yếu 2 buổi/ tuần trong suốt các năm học cấp 3. Các khoá học hè thiên về giao tiếp/ chủ đề chuyên ngành và sẽ có thông báo riêng cho từng lớp. Các khoá học bên dưới bao gồm 20-25 buổi học/ khoá.

Lộ trình học tiếng Đức du học dành cho học sinh cấp 3

Năm lớp 10

A1.1 Schritte International

A1.2 Schritte International

A2.1 Schritte International

Năm lớp 11

A2.2 Schritte International

B1.1 Schritte International

B1.2 Schritte International

Năm lớp 12

B1 Plus Aspekte

Luyện đề thi B1

B2.1

Tốt nghiệp cấp 3

B2.2

Luyện thi B2

Lộ trình học tiếng Đức du học dành cho học sinh cấp 2

Năm lớp 6/7/8/9

Các em cùng trong độ tuổi này sẽ được nhóm chung vào một lớp. Tuỳ vào thời gian đăng ký học sẽ đến chương trình.

A1.1 Beste Freunde

A1.2 Beste Freunde

A2.1 Beste Freunde (dành cho thiếu nên dưới 15 tuổi)

A2.2 Beste Freunde

B1.1 Beste Freunde

B1.2 Beste Freunde

Năm lớp 10

A2.1 Schritte International (Dành cho người lớn trên 16 tuổi)

A2.2 Schritte International

B1.1 Schritte International

Năm lớp 11

B1.2 Schritte International

B1 Plus Aspekte

Luyện thi B1 15 Prüfungen

Năm lớp 12

B2.1 Aspekte

B2.2 Aspekte

Tiếng Đức báo chí và chuyên ngành kinh tế

Tốt nghiệp cấp 3

Luyện thi B2

Giáo trình tiếng Đức đang được sử dụng

Beste Freunde A2-B1 (Dành cho các em học sinh cấp 2, dưới 15 tuổi)

Sách tiếng Đức Beste Freunde

Schritte International Neu A1-B1 (Dành cho các em học sinh cấp 3, từ 16 tuổi trở lên)

Sách tiếng Đức Schritte Inernational Neu

Begegnung A1+ A2+ B1+ (Dành cho các em học sinh cấp 3, từ 16 tuổi trở lên)

Sách tiếng Đức Begegnung A1+ A2+ B1+ 

Erkundungen B2 C1 C2 (Dành cho các em học sinh cấp 3, từ 16 tuổi trở lên)

Sách tiếng Đức Erkundungen C1 C2

Aspekte B1 Plus, B2, C1 (Dành cho các em học sinh cấp 3, tốt nghiệp và luyện thi B2)

Sách tiếng Đức Aspekte B1-B2

Grammatik Aktiv A1-B1, B2-C1 (Sách luyện ngữ pháp dành cho học sinh cấp 3)

Sách tiếng Đức Grammatik aktiv

Lộ trình học tiếng ĐỨc du học Đức tóm tắt

lộ trình học tiếng Đức

 

Chia sẻ ngay