Lộ trình học tiếng Đức tại We Talent

Khát quát chung về lộ trình học tiếng Đức tại We Talent Education. Khác với học tiếng Anh, đa phần các em học tiếng Đức du học là có mục đích định cư sau này. Vì thế các bước chuẩn bị dài là cực kỳ cần thiết.

Lộ trình học tiếng Đức A1 đến B2 kéo dài khoảng 480h học trên lớp với giáo viên. Miễn phí học lại mọi trình độ tương đương hoặc bằng, khi học viên tích lũy đủ theo chính sách học phí trọn đời.

Lộ trình học tiếng Đức dành cho các đối tượng

Lộ trình học tiếng Đức We Talent

Chương trình học tiếng Đức ở mỗi trình độ

Kế hoạch giảng dạy we talent education 2023 Kế hoạch giảng dạy we talent education 2023 Kế hoạch giảng dạy we talent education 2023 Kế hoạch giảng dạy we talent education 2023 Kế hoạch giảng dạy we talent education 2023 Kế hoạch giảng dạy we talent education 2023

Kế hoạch giảng dạy we talent education 2023

Chia sẻ ngay