Cảm ơn các bạn và gia đình đã lựa chọn We Talent Education để hiện thực hoá giấc mơ du học. Bạn vui lòng đọc kỹ các nội quy bên dưới của chúng tôi.

Nội quy lớp học

Học sinh cần đi học đúng giờ, đầy đủ số buổi học để đạt kết quả tốt nhất

Sau các buổi học cần làm bài tập đầy đủ, theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Không sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác cho mục đích ngoài học tập. Nếu vi phạm sẽ tạm giữ cho đến hết buổi học.

Trong lớp học hạn chế nói chuyện riêng ngoài các chủ đề liên quan đến học tập. Nếu gây ồn ào hoặc có thái độ không đúng mực giáo viên sẽ nhắc nhở. Nếu tái phạm nhiều lần đề nghị cho thôi học.

Hạn chế mang đồ ăn, đồ uống vào trong lớp. Không xả rác bừa bãi, viết, vẽ lên bàn, lên tường và các thiết bị trong lớp học.

Học bù nếu nghỉ đột xuất

  • Các khoá 3h/buổi: Không học bù
  • Các khoá 2h/buổi: Học bù 30p ngay trước buổi học tiếp theo. Cần thông báo trước với giáo viên.

Học phí

Học viên cần đóng học phí từ buổi thứ 2 đến thứ 5 trong mỗi khoá học. Tiền học luôn bao gồm giáo trình, một số loại sách bài tập làm thêm. Tuy nhiên không bao gồm bút, vở, các dụng cụ khác.

Học sinh nghỉ học buổi nào, sẽ được sắp xếp lịch học bù. Vui lòng báo trước cho giáo viên để sắp xếp.

Trong trường hợp học sinh nghỉ học hẳn, sẽ được hoàn lại % tiền dựa theo tiêu chí sau:

  • Học dưới 10 buổi: hoàn lại 50% học phí
  • Học từ 10 – 15 buổi: hoàn lại 30% học phí
  • Học trên 15 buổi: không hoàn lại

Các bạn có thể đóng học phí trực tiếp hoặc qua chuyển khoản ngân hàng:

Điều khoản khác

Học sinh có thể bảo lưu khoá học trong vòng 6 tháng, nếu không thể tham gia hoặc có việc đột xuất. Tuy nhiên cần thông báo sớm.

Chúng tôi có thể hoàn lại tiền dựa theo số buổi chưa học và cho nghỉ học ngay lập tức nếu học sinh vi phạm nhiều lần các quy định trên.

Chia sẻ ngay