động từ tiếng Đức và các lưu ý quan trọng nhất

Động từ tiếng Đức

Động từ tiếng Đức cho biết hoạt động hoặc trạng thái của chủ thể ở một thời điểm nào đó. Giống như các ngôn ngữ khác, động từ trong tiếng Đức gồm 2 loại: ngoại động từ và nội động từ. Đây là ngôn ngữ biến hình, vì thế động từ sẽ thay đổi hình thức theo các thì trong tiếng Đức. Cách tốt nhất để thuộc cách chia động từ trong trong tiếng Đức là làm bài tập và viết thật nhiều.

Động từ tiếng Đức bị chia theo các ngôi và thì

Trong tiếng Đức, động từ sẽ bị thay đổi theo ngôi nhân xưng (tôi, bạn, họ, …) và thì của câu. Ví dụ:

Thì hiện tại đơn Präsens:

Ich mache gerade einen Kuchen (Tôi đang làm một chiếc bánh) – Động từ “machen = làm” chia đuổi -e theo ngôi ich ở thì hiện tại.

Xem đầy đủ về thì hiện tại đơn trong tiếng Đức

Thì quá khứ đơn Präteritum:

Er ging gestern um 7 zur Schule (Hôm qua anh ấy đi học lúc 7 giờ) – Động từ “gehen = đi” ở thì quá khứ Praeteritum biến đổi thành ging với ngôi er (anh ấy).

Để tra cách chia chính xác của động từ tiếng Đức ở tất cả các thì, các bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới:

https://www.babla.vn/dong-tu/tieng-duc/

Ví dụ như với từ machen sẽ ra thế này:

động từ tiếng Đức và các lưu ý quan trọng nhất

Trợ động từ haben, sein và werden

Người Đức dùng các trợ động từ haben, sein và werden để tạo lập nên các thì khác nhau. Ví dụ

 • haben/sein + Verb (Partizip II): thì quá khứ Perfekt
 • werden + Verb (Partizip II): cấu trúc bị động trong tiếng Đức
 • hatten/ waren + Verb (Partizip II): thì tiền quá khứ Plusquamperfekt
 • werden + Verb (infinitiv): thì tương lai Futur I
 • werden + Verb (Partizip II) + haben/sein: thì tương lai Futur II

Khi đó chúng ta không cần quan tâm đến ý nghĩa của các trợ động từ này nhiều, chức năng chính của chúng trong câu là về mặt ngữ pháp mà thôi. Ví dụ:

Ich habe den Kuchen gestern schon gegessen – Tôi đã ăn bánh ngày hôm qua.

=> Top 6 cuốn sách ngữ pháp hay nhất

Động từ khuyết thiếu (Modalverb)

Động từ khuyết thiếu là những động từ mà nếu đứng một mình trong câu sẽ không diễn giải được đầy đủ ý nghĩa của người nói, vì vậy phải đi kèm một động từ khác. Trong tiếng Đức động từ thứ 2 đó sẽ đứng cuối câu và ở dạng nguyên thể.

Các động từ khuyết thiếu trong tiếng Đức

 • können (có thể) – Was kann ich fuer Sie tun? (Tôi có thể giúp gì cho ngài)
 • wollen (muốn) – Wollen Sie einen Kaffee? (Ngài muốn một tách cà phê chứ?)
 • dürfen (được phép) – Du kannst nicht hier rauchen! (Bạn không được phép hút thuốc ở đây!)
 • müssen (phải) – Er muss frueh aufstehen (anh ấy phải dậy sớm)
 • sollen (nên) – Sie soll Hausaufgaben machen (Cô ta nên làm bài tập về nhà)
 • möchten (thích, muốn) – Ich möchte einen Apfel kaufen (Tôi muốn mua một quả táo)
 • mögen (thích) – Ich mag dich (Tôi thích bạn)

Động từ tách và động từ không tách

Động từ không tách được (untrennbare Verben) và động từ tách được (trennbare Verben) là một trong những thứ phức tạp và khiến người mới bắt đầu học tiếng Đức cảm thấy khó khăn. 

Động từ tách được

Là những động từ gồm 2 phần: Tiền tố (Präfix)Gốc động từ (Stammverb). Khi đặt câu, bạn phải tách phần Tiền tố cho xuống cuối câu. Ví dụ như: aufstehen (thức dậy)

Ich stehe um 6 Uhr auf (Tôi ngủ dậy lúc 6h).

Các từ có Tiền tố sau đây phải tách: auf, aus, ein, mit, an, nach, vor, fern, bei, …

Động từ không tách được

Là những động từ thường còn lại, không phải tách gì cả. Ví dụ: beenden (chấm dứt, kết thúc)

I beende dieses Jahr meine Schule (Tôi kết thúc việc học trong năm nay)

Có 1 số dạng tiền tố cũng đặc trưng không phải tách: ver, zer, be, ent, …

Động từ làm thay đổi biến cách trong câu

Động từ là một cơ sở để xác định biến cách sẽ được sử dụng trong câu là thế nào. Ví dụ:

 • Động từ sein: Cả 2 vế là cách 1 – Nominativ
 • Động từ tác động trực tiếp đến sự vật: Tân ngữ cách 4
 • Động từ tác động gián tiếp đến sự vật: Tân ngữ cách 3

Bài tập động từ tiếng Đức A1

Bài 1: Chia động từ thì hiện tại đơn

Nr Subjekt Verb Mittelfeld / Ende
1 Fräulein Kohe (kommen) aus Mannheim.
2 Sie (wohnen) seit 3 Monaten in Köln.
3 Ihr Vorname (sein) Sigrid.
4 Wir (haben) drei Geschwister.
5 Ihre Geschwister (heißen) Rolf, Anneliese und Gundula.
6 Betty (sein) nicht verheiratet.
7 Heute Abend (machen) sie eine Party.
8 Sie (haben) nämlich Geburtstag.
9 Sie (wünschen) sich viele Geschenke.
10 Zur Party (kommen) viele Freunde.

Nr Subjekt Verb Mittelfeld / Ende
1 Frau Müller (kommen) aus Mannheim.
2 Herr Doktor (wohnen) seit 3 Monaten in Köln.
3 Ihr Vorname (sein) Sigrid.
4 Sie (haben) drei Geschwister.
5 Meine Geschwister (heißen) Rolf, Anneliese und Gundula.
6 Sigrid (sein) nicht verheiratet.
7 Heute Abend (machen) sie eine Party.
8 Sie (haben) nämlich Geburtstag.
9 Sie (wünschen) sich viele Geschenke.
10 Zur Party (kommen) viele Freunde.

Bài 2: Sắp xếp các từ bên dưới thành câu hoàn chỉnh

Nr Mittelfeld / Ende
16 heißen / ich / Gustav Lenz / .
   
17 wohnen / Klaus / Hamburg / in / .
   
18 lernen / Sohn / mein / Deutsch / .
   
19 sein / Erwin / verheiratet / nicht / .
   
20 suchen / Torsten / Schlüssel / immer / den /.

Bài 3: Sắp xếp và chia động từ đúng câu:

essenfahrengebenhelfenlaufenlesennehmenschlafensehenseinsprechenstechenstehlensterbentreffenwerden, werfen

1 Marvin hat morgen Geburtstag. Er  7 Jahre alt. ?
2 Zum Frühstück  Susanne ein Brötchen mit Quark und Marmelade. ?
3 Papa, diese Aufgabe  so schwierig. Kannst du mir bitte mal helfen? ?
4 Martina ist sehr sportlich. Sie kann sehr schnell . ?
5 Der Student ist sehr intelligent. Er  12 verschiedene Sprachen. ?
6 Der Automechaniker  jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. ?
7 Karl, sei bitte nicht so laut. Unser Sohn liegt schon im Bett und . ?
8 Dieser Mann ist ein Dieb. In diesem Moment  er ein Fahrrad. ?
9 Annika hat große Probleme. Aber ihr Freund  ihr nicht. ?
10 Ich möchte ein Glas Bier und eine Pizza Tonno. Und was  du? ?

Bài tập động từ tiếng Đức A2

Bài 1: Điền các từ “stellen, legen, setzen, hängen” cùng với Praeposition vào ô trống

01 Normalerweise  man das Bild  die Wand. Aber Ute legt es auf den Boden.
02 Normalerweise  man sich  den Tisch. Aber Jochen legt sich auf den Tisch.
03 Normalerweise  man die Flaschen  den Keller. Aber Udo legt sie in die Badewanne.
04 Normalerweise  man die Tassen  den Tisch. Aber Olaf hängt sie ans Fenster.
05 Normalerweise  man die Wäsche  die Wäscheleine. Aber Ilse legt sie auf die Wiese.
06 Normalerweise  man die Hemden  den Schrank. Aber Ralf legt sie auf das Sofa.
07 Normalerweise  man die Zeitung  den Tisch. Aber Gerd schmeißt sie auf den Boden.
08 Normalerweise  man die Lampe  die Decke. Aber Georg stellt sie in die Ecke.
09 Normalerweise  man das Poster  die Wand. Aber Theo legt es auf das Bett.
10 Normalerweise  sich der Hund  sein Hundekörbchen. Aber Waldi legt sich aufs Bett.

Bài 2: Chia động từ tiếng Đức ở thì Perfekt

  Position 1 Hilfsverb Mittelfeld Verb (Partizip II)  
1 Die kleine Heike   gestern mit ihrer Schwester nach Dülmen   .
2 Am Wochenende   wir unsere Freunde in Bielefeld   .
3 Der Tischler   letzten Monat insgesamt 166 Stunden   .
4 Unsere Mannschaft   schon wieder ihr Heimspiel   .
5 Mein Chef   mich heute Morgen schon um 5:30 Uhr   .
6 In Spanien   wir fast jeden Tag Paella   .
7 Unser Ewald   der Trude von nebenan einen Liebesbrief   .
8 Auf der Party   die Gäste 15 Fässer Bier   .
9 Um wie viel Uhr   du gestern eigentlich nach Hause   ?
10 Wer   denn schon wieder das Licht   ?

Bài 3: Đặt câu hỏi với từ gạch chân. Câu hỏi ở thì quá khứ Perfekt.

      Die Köchin macht die Pizza.
      Wer hat die Pizza gemacht?
21 Heiner schenkt seiner Freundin einen Ring.
       
22 Ludwig beantwortet dem Lehrer die Frage nicht.
        
23 Die Familie sieht das ganze Wochenende fern.
         
24 Sie arbeiten täglich von 7 Uhr bis 18 Uhr.
         
25 Der Mann bietet dem Politiker Geld an.
        
26 Der Brunnen ist über 55 Meter tief.
       
27 Die Mädchen tanzen auf den Tischen.
      
28 Der neue Mitarbeiter kommt aus der Türkei.
       
29 Dem Kranken geht es besser.
       
30 Die neue Sekretärin sieht sehr gut aus.

Ngoài ra còn khá nhiều cách phân loại động từ khác như: động từ mạnh và yếu, động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc, … Tuy nhiên để nắm vững cách chia động từ tiếng Đức trong từng trường hợp cụ thể, các bạn nên đăng ký học một khoá tiếng Đức cơ bản tại We Talent nhé. Nếu còn câu hỏi nào về ngữ pháp tiếng Đức cần giải đáp, đừng ngại inbox ngay cho mình nhé. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.

Từ khóa liên quan: verben, deutsches verben, german verb, động từ trong tiếng Đức, động từ yếu trong tiếng Đức, động từ bất quy tắc trong tiếng đức, động từ có quy tắc trong tiếng Đức, chia động từ tiếng Đức

5/5 - (6 bình chọn)
Chia sẻ ngay