Studienkolleg - Trường dự bị đại học ở Đức là gì?

Studienkolleg – Trường dự bị đại học ở Đức là gì?

Studienkolleg hay Trường Dự bị Đại học ở Đức cung cấp khóa học chuẩn bị nền tảng kiến thức cơ bản cho các sinh viên muốn theo học đại học tại Đức. Nó thường kéo dài trong một năm, tương đương với hai học kỳ. Sinh viên chỉ được phép học lại một học kỳ. Nó được chia thành các khối ngành học khác nhau, tùy theo loại trường là Uni (Đại học) hay Fachhochschule (Đại học khoa học ứng dụng). Chi tiết các khối ngành thế nào mời bạn xem ở dưới.

Có những loại Studienkolleg/ Trường Dự bị Đại học ở Đức nào?

Có nhiều cách phân loại các Trường Dự bị Đại học ở Đức/ Studienkolleg. Tuy nhiên để đi du học Đức chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai mô hình chính.

1. Studienkolleg thuộc Universität và Fachhochschule

Có hai loại Studienkollegs: UniversitätskollegsFachhochschulkollegs. Nếu bạn đã tốt nghiệp Universitätskollegs, bạn có thể học tại một trường đại học Uni hoặc Đại học Khoa học Ứng dụng Fachhochschule. Còn nếu bạn theo học Fachhochschulkollegs, bạn chỉ có thể đăng ký học tiếp đại học tại một Fachhochschule. Sinh viên tốt nghiệp các trường này có thể nộp đơn xin học tại tất cả các trường đại học ở Đức.

2. Studienkollegs công lập và tư nhân

Ngoài sự khác biệt giữa các Universitätskollegs và Fachhochschulkollegs, người ta cũng phân biệt giữa một trường dự bị đại học công lập và một trường dự bị đại học tư nhân.

Giống như các quốc gia khác, các Studienkollegs công lập miễn học phí (vẫn có phí sinh viên); bằng cấp được công nhận đối với tất cả các trường đại học khác ở Đức.

Trong khi đó Studienkollegs tư nhân thường tính học phí cao hơn, thậm chí là rất đắt. Sinh viên muốn chuyển tiếp lên đại học còn phải đóng thêm các khoản phí khác. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải biết rõ, liệu trường đó có được công nhận chung trên toàn nước Đức hay không. Một số trường chỉ được công nhận ở cấp tiểu bang, và không được các trường thuộc các bang khác chấp thuận khi nhập học.

Danh sách tổng hợp các trường Studienkollegs ở Đức

Các khối ngành chính của trường dự bị đại học ở Đức

1. Đối với Universitätskollegs

  • M-Kurs: y tế, sinh học và dược phẩm
  • T-Kurs: toán học, khoa học hoặc kỹ thuật
  • W-Kurs: kinh tế và khoa học xã hội
  • G-Kurs: khoa học nhân văn hoặc nghiên cứu tiếng Đức
  • S-Kurs: nghiên cứu ngôn ngữ

2. Đối với Fachhochschulkollegs

  • TI-Kurs: công nghệ và khoa học tự nhiên
  • WW-Kurs: kinh tế và kinh doanh
  • GD-Kurs: thiết kế và nghệ thuật
  • SW-Kurs: khoa học xã hội và nhân văn

Đa phần các sinh viên sẽ học dự bị đại học trong vòng 1 -1,5 năm (tùy vào việc bạn có thi được chứng chỉ DSH-II hay không). Sau đó bạn sẽ chính thức bước vào thời gian học đại học. Trong hệ thống giáo dục đại học ở Đức bạn vẫn có thể xin chuyển ngành nếu cảm thấy không phù hợp với bản thân. Tuy nhiên hãy cân nhắc thật kỹ vì điều đó có thể ảnh hưởng đến thời gian học tập. Tối đa bạn có thể học 6 năm tại Đức cho 1 chuyên ngành.

Chia sẻ ngay