Tổng hợp tất cả các trường dự bị đại học ở Đức

Hiện tại tính đến tháng 6 năm 2018 tất cả các trường dự bị đại học ở Đức được Nhà nước công nhận là 29 trường, bao gồm cả trường công lập, tư nhân, một số trường được Chính phủ cho phép giảng dạy. Không phải trường dự bị đại học nào cũng có đủ các ngành học. Vì thế nếu các bạn có ý định đổi ngành sau khi sang Đức du học cũng nên cân nhắc chọn trường học có nhiều khối ngành khác nhau.

Trong số 16 bang của Đức, chỉ có duy nhất Bremen là không có trường dự bị đại học nào. Ngược lại, Sachsen và Saarland là hai bang có nhiều trường dự bị đại học ở Đức nhất, với 4 trường.

Các ký hiệu viết tắt trong bài viết:

  • STK: Studienkolleg
  • Uni: Trường Đại học
  • FH: Trường Đại học Khoa học Ứng dụng
  • Từ viết tắt của các khối ngành các bạn xem tại đây.
  • DSH: có khóa học DSH riêng. DSH là gì?

Danh sách tất cả các trường dự bị đại học ở Đức (29)

Bang

Tên trường dự bị đại học ở Đức

Thành phố

Loại trường

Khối ngành

Trang chủ/ Email liên hệ

Baden- Württemberg

STK an der Universität Heidelberg

Heidelberg

Uni/ công lập

 (M, T, W, G, S)

www.isz.uni-heidelberg.de
studienkolleg@isz.uni-heidelberg.de

Studienkolleg des KIT (Karlsruher Institut für Technologie)

Karlsruhe

Uni/ công lập

 (T)

www.stk.kit.edu
sec@stk.kit.edu

Studienkolleg an der HTWG Konstanz

Konstanz

FH/ công lập

 (T, W)

studienkolleg-konstanz

Bayern

STK bei den Universitäten des Freistaates Bayern (in München)

München

Uni/ công lập

 (M, T, W, G)

www.studienkolleg.mhn.de
leitung@studienkolleg.mhn.de

Studienkolleg bei den Fachhochschulen des Freistaates Bayern (in Coburg)

Coburg

FH/ công lập

 (TI, WW, DSH)

http://www.studienkolleg-coburg.de/
studienkolleg@hs-coburg.de

Berlin

STK an der TU Berlin

Berlin

Uni/ công lập

 (M, T, TI, WW, W)

www.studienkolleg.tu-berlin.de

STK an der FU Berlin

Berlin

Uni/ công lập

 (T, M, W, G, S)

www.fu-berlin.de/studienkolleg
studienkolleg@fu-berlin.de

Bremen

Không có trường dự dị đại học nào

Hamburg

Studienkolleg an der Universität Hamburg

Hamburg

Uni/ công lập

 (M, T, W, G)
đào tạo đặc biệt

www.studienkolleg-hamburg.de
studienkolleg@bsb.hamburg.de

Hessen

STK an der Goethe-Universität

Frankfurt am Main

Uni + FH/ công lập

 (M, T, W, G)

www.isz.uni-frankfurt.de
studienkolleg@em.uni-frankfurt.de

Studienkolleg an der TU-Darmstadt

Darmstadt

Uni + FH/ công lập

 (T, G, DSH)

www.stk.tu-darmstadt.de
kolleg@stk.tu-darmstadt.de

STK an der Universität Kassel

Kassel

Uni + FH/ công lập

 (T, W)

uni-kassel.de/einrichtungen/studienkolleg/startseite.html
studkoll@uni-kassel.de

Studienkolleg Mittelhessen der Universität Marburg

Marburg

Uni + FH/ công lập

 (M, T, W, G)

www.studienkolleg-mittelhessen.de
g.schaerer-pohlmann@studienkolleg-mittelhessen.de

Mecklenburg-Vorpommern

Studienkolleg an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität

Greifswald

Uni/ công lập

 (M, T, G)

uni-greifswald – studienkolleg
studienkolleg@uni-greifswald.de

STK an der Hochschule Wismar

Wismar

FH/ công lập

 (TI, W, WW)

www.hs-wismar.de/international/aus-dem-ausland/studienkolleg/
andrea.feldt@hs-wismar.de

Nieder-Sachsen

STK an der Universität Hannover

Hannover

Uni/ công lập

 (M, T, W)

www.stk.uni-hannover.de
sekretariat@stk.uni-hannover.de

Nordrhein-Westfalen

Studienkolleg des Ökumenischen Studienwerks e.V.

Bochum

được Nhà nước chấp thuận

 (T)

www.studienkolleg-bochum.de
info@studienkolleg-bochum.de

Studienkolleg Mettingen

Mettingen

được Nhà nước công nhận

 (T, W, G, M)

www.studienkolleg-mettingen.de
brasilien@t-online.de

Rheinland-Pfalz

STK der Johannes-Gutenberg-Universität

Mainz

Uni/ công lập

 (M, T, W, G, S)

www.uni-mainz.de/studienkolleg
studienkolleg@uni-mainz.de

Internationales Studienkolleg der Hochschule Kaiserslautern

Kaiserslautern

FH/Uni/ công lập

 (TI/T, WW/W)

www.hs-kl.de/internationales-studienkolleg
studienkolleg@hs-kl.de

Saarland

STK der Universität des Saarlandes

Saarbrücken

Uni/ công lập

 T (Chỉ dành cho người tị nạn)

www.uni-saarland.de/studienkolleg
studienkolleg@stk.uni-sb.de

Ausländerstudienkolleg zur Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

Saarbrücken

FH/ công lập

 (TI, WW)

Sachsen

TUDIAS-Studienkolleg TU Dresden

Dresden

tư nhân

 (T, M)

www.tudias.de
christine.warnke@tudias.de

Studienkolleg Glauchau

Glauchau

tư nhân

 (T, TI, W, WW, DSH)

www.studiencolleg-glauchau.de
sbg@studienkolleg-glauchau.de

Universität Leipzig Studienkolleg Sachsen

Leipzig

Uni/ công lập

 (M, T, W, G, S)

www.uni-leipzig.de/stksachs
stksachs@rz.uni-leipzig.de

Hochschule Zittau/Görlitz Studienkolleg

Zittau

FH/ công lập

 (TI, WW)

www.hszg.de/studienkolleg
studienkolleg@hszg.de

Sachsen-Anhalt

STK an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Halle

Uni/ công lập

 (M, T, W, G, S, DSH)

www.studienkolleg.uni-halle.de
international.students@uni-halle.de
info@studienkolleg.uni-halle.de

Studienkolleg Sachsen-Anhalt / Köthen

Köthen

FH/ công lập

  (T, SW, W)

hs-anhalt – landesstudienkolleg.html
c.knoth@stk.hs-anhalt.de

Schleswig-Holstein

STK an der FH Kiel

Kiel

FH/ công lập

 (TI, SW, WW)

www.stk.fh-kiel.de
studienkolleg@fh-kiel.de

Thüringen

Staatliches Studienkolleg

Nordhausen

Uni + FH/ công lập

 (M, T, W, G, SW)

www.hs-nordhausen.de/international/staatliches-studienkolleg/
ines.guenther@hs-nordhausen.de

 

 

Từ khóa liên quan: studienkolleg ở Đức, tất cả các trường dự bị đại học ở Đức, danh sách các trường dự bị đại học tại Đức

Chia sẻ ngay