Kỳ thi quốc gia Đức | Staatsexamen

Kỳ thi quốc gia Đức | Staatsexamen

Kỳ thi quốc gia Đức – Staatsexamen là kỳ thi kiểm tra cấp phép của chính phủ Đức cho các bác sĩ, thầy thuốc, dược sĩ, nhà hóa học thực phẩm, các nhà trị liệu tâm lý và luật gia (ví dụ, luật sư, thẩm phán, công chúng công tố viên, công chứng viên dân sự) để được làm việc về lĩnh vực chuyên môn của họ

. Việc kiểm tra thường được tổ chức bởi các cơ quan kiểm tra của Chính phủ thuộc thẩm quyền của các Bộ ban ngành có trách nhiệm. Các cơ quan này sẽ ủy nhiệm việc tổ chức thi cho các thành viên của cơ quan kiểm tra, giáo sư đại học và/ hoặc đại diện từ các ngành nghề. Các Staatsexamen có giá trị tương đương tấm bằng Thạc Sĩ trong một số lĩnh vực chuyên môn.

Kỳ thi quốc gia Đức – Staatsexamen được tổ chức thế nào?

Staatsexamen bao gồm 2 kỳ thi độc lập: Kỳ thi quốc gia Đức lần 1, lần 2 và lần 3.

Sinh viên thường học tại trường đại học trong 4-8 năm trước khi họ tham gia kỳ thi quốc gia Đức Staatsexamen lần thứ nhất. Điều này cho thấy trình độ học vấn và kiến ​​thức về các kỹ năng lý thuyết và thực tiễn của ứng viên. Tùy theo ngành học thì lần thi tiếp theo có sự khác biệt như sau:

Kỳ thi quốc gia Đức đối với ngành Luật, Sư phạm

Các sinh viên ngành luật và giáo viên tương lai tiếp tục giai đoạn thực hành trong các công ty, tổ chức liên quan đến chuyên ngành của họ. Sau 2 đến 3 năm làm việc thực tế, họ sẽ tham gia kỳ thi quốc gia Đức Staatsexamen lần thứ hai. Trong lần thi này thí sinh sẽ được kiểm tra kỹ năng chuyên môn.

Kỳ thi quốc gia Đức đối với ngành Y

Các Staatsexamen (Ärztliche Prüfung, bài kiểm tra y khoa) bao gồm ba phần. Lần thi đầu tiên sẽ rơi vào thời điểm kết thúc năm đại học thứ 2. Tiếp đến vào năm thứ 4 đại học, các sinh viên y khoa sẽ thi Ärztliche Prüfung lần thứ hai. Và cuối cùng họ sẽ thi lần ba vào năm cuối đại học, ngay sau khi kết thúc khóa thực tập.

Kỳ thi quốc gia Đức | Staatsexamen

Kỳ thi quốc gia Đức đối với ngành Dược

Staatsexamen (Pharmazeutische Prüfung, thi lấy bằng dược) bao gồm ba phần. Phần đầu tiên được sinh viên sẽ thi sau khi kết thúc năm thứ 2 đại học. Phần thứ hai ở cuối năm thứ 4, và phần thứ ba sau khóa thực tập. Tất cả các sinh viên dược đều phải đi thực tập sau khi tốt nghiệp.

Trong một số trường hợp, Kỳ thi quốc gia Đức lần thứ hai có thể thay thế cho bằng Tiến sĩ để xin việc làm tại một trường đại học.

Chu trình thi kỳ thi quốc gia Đức

Các quy định kiểm tra khác nhau giữa các tiểu bang liên bang, vì luật của các nhà hóa học thực phẩm là luật của tiểu bang. Tuy nhiên, vào năm 1994, các bộ trưởng nhà nước có thẩm quyền đã đồng ý về một khuôn khổ thống nhất.

Tình hình ở Baden-Württemberg được hiển thị bên dưới. Tuy nhiên, sự khác biệt so với các quốc gia liên bang khác chỉ là nhỏ:

Kỳ thi cấp tiểu bang (còn được gọi là kỳ thi cấp tiểu bang ở một số tiểu bang liên bang) bao gồm ba phần:

 • Phần đầu tiên của bài kiểm tra sau bốn học kỳ (nghiên cứu cơ bản)
 • Phần thứ hai của kỳ thi sau bốn học kỳ khác (học chính)
 • Phần thứ ba của bài kiểm tra sau khóa đào tạo thực hành tại văn phòng thanh tra thực phẩm kéo dài một năm
 • Hơn nữa, một luận án khoa học, phải được hoàn thành trong thời gian sáu tháng, phải được nộp.

Phần đầu tiên của kỳ thi quốc gia Đức

Các đối tượng sau được kiểm tra:

 • Hóa học vô cơ và phân tích
 • Hóa học hữu cơ
 • Hóa lý
 • Vật lý học
 • Sinh học

Kỳ thi được thực hiện bởi các giáo viên đại học.

Tương đương với kỳ kiểm tra là bằng tốt nghiệp sơ cấp trong khóa học Văn bằng-Hóa học với một bài kiểm tra sinh học bổ sung hoặc chứng chỉ của phần thứ hai của kỳ kiểm tra trong khóa học dược.

Phần thứ hai của kỳ thi quốc gia Đức

Các đối tượng sau được kiểm tra:

 • Hóa học và phân tích thực phẩm, sản phẩm thuốc lá, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng khác và nước
 • Công nghệ thực phẩm, sản phẩm thuốc lá, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng khác và nước
 • Hóa sinh ứng dụng và chế độ dinh dưỡng
 • vi sinh và vệ sinh thực phẩm
 • Độc chất học và phân tích môi trường
 • Kỳ thi cũng được thực hiện bởi các giáo viên đại học.

Phần thứ ba của kỳ thi quốc gia Đức

Đề thi bao gồm ba phần:

 • một bài kiểm tra thực tế (kiểm tra và đánh giá thực nghiệm)
 • ba công việc giám sát (ý kiến ​​chuyên gia, được tạo ra trên cơ sở dữ liệu phân tích đã cho)
 • Kiểm tra miệng (luật thực phẩm và hàng tiêu dùng; tổ chức và chức năng giám sát thực phẩm và hàng tiêu dùng; đảm bảo chất lượng trong các phòng thí nghiệm và công ty)
 • Kỳ thi được thực hiện bởi một hội đồng kiểm tra tại Ban Kiểm soát Thực phẩm Nhà nước.

Làm luận văn kỳ thi quốc gia Đức

Sau phần thứ hai hoặc thứ ba của kỳ thi, luận án phải được nộp trong thời hạn sáu tháng. Công việc có thể được thực hiện tại một trường đại học hoặc một tổ chức phù hợp khác. Tác phẩm được đánh giá bởi hai giám khảo, ít nhất một trong số họ phải là giáo sư.

5/5 - (7 bình chọn)
Chia sẻ ngay