Lịch thi viện Goethe Hồ Chí Minh 2021 tiếng Đức

Lịch thi viện Goethe Hồ Chí Minh 2021 từ A1-C1

Bạn muốn tìm lịch thi viện Goethe Hồ Chí Minh 2021? Cách đăng ký thi như thế nào? Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn các câu hỏi đó. Dù bạn tự học tiếng Đức ở nhà hay học tại các trung tâm khác vẫn đăng ký thi tại viện Goethe bình thường nhé. Lưu ý: Đây là thông tin We Talent Education tổng hợp lại từ Goethe Institut Hanoi. Chúng tôi không tổ chức kỳ thi này.

Để đăng ký online thi tiếng Đức viện Goethe Hồ Chí Minh 2021 các bạn có thể ấn vào link ở cuối bài.

Nếu bạn muốn biết lịch thi tiếng Đức ở Đại học Hà Nội, xin mời click vào link này. Nếu bạn cần tìm lịch thi tiếng Đức tại viện Goethe 2021 các trình độ hãy nhấn vào đây.

Lịch thi viện Goethe Hồ Chí Minh 2021 trình độ A1

Lệ phí

VND 2.000.000,- (Học viên viện Goethe)

VND 2.500.000,- (Thí sinh tự do)

Lịch thi A1 tiếng Đức ở TP Hồ Chí Minh

Ngày thi Đăng ký tại chỗ Đăng ký online
11.01. 23.12.2020 22.01.
28.01. 14.01. 05.02.
25.02. 28.01. 10.03.
08.03. 22.02. 19.03.
25.03. 11.03. 07.04.
08.04. 25.03. 23.04.
19.04. 05.04. 05.05.
05.05. 16.04. 17.05.
20.05. 06.05. 03.06.
01.06. 17.05. 14.06.
17.06. 03.06. 30.07.
12.07. 28.06. 23.07.
29.07. 15.07. 10.08.
09.08. 26.07. 20.08.
26.08. 12.08. 09.09.
16.09. 31.08. 29.09.
30.09. 16.09. 25.10.
14.10. 30.09. 04.11.
27.10. 13.10. 10.11.
11.11. 28.10. 24.11.
25.11. 11.11. 08.12.
13.12. 29.11. 27.12.
23.12. 09.12. 10.01.2022

Đề thi mẫu A1 Goethe xem tại đây.

Khi đi thi cần mang theo:

 1. Hộ chiếu
 2. Một bản hộ chiếu photo có chữ ký và dán ảnh thẻ 4×6 lên trang photo (khổ A4)
 3. Ảnh thẻ 4×6

Lưu ý: Có thể dùng CMND hoặc Thẻ căn cước thay cho hộ chiếu vào ngày dự thi. Nhưng khi lấy bằng sẽ phải có hộ chiếu.

Hạn cuối đăng ký online một kỳ thi là 8 ngày làm việc trước khi kỳ thi đó diễn ra và viện có thể ngừng nhận đăng ký trước thời hạn trên khi đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.

Kết quả thi ở Goethe có thể tra trên mạng
Kết quả thi ở Goethe có thể tra trên mạng

Lịch thi viện Goethe Hồ Chí Minh 2021 trình độ A2

Lệ phí thi

VND 2.000.000,- (Học viên viện Goethe)

VND 2.500.000,- (Thí sinh tự do)

Lịch thi viện Goethe Hồ Chí Minh 2021 bậc A2

Ngày thi Đăng ký tại chỗ Đăng ký online
13.01. 23.12.2020 22.01.
23.02. 26.01. 08.03.
10.03. 24.02. 23.03.
15.04. 01.04. 29.04.
07.05. 20.04. 20.05.
03.06. 20.05. 16.06.
08.07. 24.06. 19.07.
11.08. 28.07. 24.07.
23.09. 09.09. 05.10.
25.10. 11.10. 05.11.
29.11. 15.11. 10.11.
15.12. 01.12. 29.12.

Đề thi mẫu A2 Goethe xem tại link này.

Khi đi thi cần mang theo:

 1. Hộ chiếu
 2. Một bản hộ chiếu photo có chữ ký và dán ảnh thẻ 4×6 lên trang photo (khổ A4)
 3. Ảnh thẻ 4×6

Lưu ý: Có thể dùng CMND hoặc Thẻ căn cước thay cho hộ chiếu vào ngày dự thi. Nhưng khi lấy bằng sẽ phải có hộ chiếu.

Hạn cuối đăng ký online một kỳ thi là 8 ngày làm việc trước khi kỳ thi đó diễn ra và viện có thể ngừng nhận đăng ký trước thời hạn trên khi đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.

Lịch thi viện Goethe Hồ Chí Minh 2021 trình độ B1 cho trẻ em và thiếu niên

Lệ phí thi

3.500.000 VND / 4 kỹ năng

1.000.000 VND / 1 kỹ năng

Lịch thi tiếng Đức B1 dành cho trẻ em và thiếu niên ở Hồ Chí Minh

Ngày thi Đăng ký tại chỗ Đăng ký online
14./15.07. 30.06. 09.08.
01./02.11. 18.10. 25.11.

Khi đi thi cần mang theo:

 1. Hộ chiếu
 2. Một bản hộ chiếu photo có chữ ký và dán ảnh thẻ 4×6 lên trang photo (khổ A4)
 3. Ảnh thẻ 4×6

Lưu ý: Có thể dùng CMND hoặc Thẻ căn cước thay cho hộ chiếu vào ngày dự thi. Nhưng khi lấy bằng sẽ phải có hộ chiếu.

Hạn cuối đăng ký online một kỳ thi là 8 ngày làm việc trước khi kỳ thi đó diễn ra và viện có thể ngừng nhận đăng ký trước thời hạn trên khi đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.

Lịch thi viện Goethe Hồ Chí Minh 2021 trình độ B1 cho người lớn

Lệ phí thi B1

Học viên viện Goethe VND 3.000.000 VND / 4 kỹ năng VND 800.000 VND / 1 kỹ năng Thí sinh tự do VND 3.500.000 VND / 4 kỹ năng VND 1.000.000 VND / 1 kỹ năng

Lịch thi tiếng Đức B1 goethe Ho Chi Minh

Ngày thi Đăng ký tại chỗ Đăng ký online
05./06.01. 16.12.2020 29.01.
18./19.01. 04.01. 26.02.
01/02.02. 18.01. 04.03.
01./02.03. 01.02. 26.03
15./17.03. 01.03. 09.04.
05./06.04 22.03. 29.04.
26./27.04. 09.04. 24.05.
10./11.05. 22.04. 03.06.
24./25.05. 10.05. 18.06.
07./08.06. 24.05. 01.07.
21./22.06. 07.06. 15.07.
05./06.07. 21.06. 29.07.
19./20.07. 05.07. 12.08.
02./03.08. 19.07. 27.08.
16./17.08. 02.08. 10.09.
07./08.09. 20.08. 01.10.
20./21.09. 06.09. 14.10.
04./05.10. 20.09. 04.11.
18./19.10. 04.10. 12.11.
08./09.11. 25.10. 02.12.
22./23.11. 08.11. 16.12.
06./07.12. 22.11. 30.12.
20./21.12. 06.12. 15.01.2022

Đề thi mẫu B1 Goethe xem ở đây.

Khi đi thi cần mang theo:

 1. Hộ chiếu
 2. Một bản hộ chiếu photo có chữ ký và dán ảnh thẻ 4×6 lên trang photo (khổ A4)
 3. Ảnh thẻ 4×6

Lưu ý: Có thể dùng CMND hoặc Thẻ căn cước thay cho hộ chiếu vào ngày dự thi. Nhưng khi lấy bằng sẽ phải có hộ chiếu.

Hạn cuối đăng ký online một kỳ thi là 8 ngày làm việc trước khi kỳ thi đó diễn ra và viện có thể ngừng nhận đăng ký trước thời hạn trên khi đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.

Lịch thi viện Goethe Hồ Chí Minh 2021
Thư viện Goethe Institut

Lịch thi viện Goethe Hồ Chí Minh 2021 trình độ B2

Lệ phí

Học viên viện Goethe:

VND 3.500.000 VND / 4 kỹ năng VND 1.000.000 VND / 1 kỹ năng

Thí sinh tự do:

VND 4.000.000 VND / 4 kỹ năng VND 1.200.000 VND / 1 kỹ năng

Lịch thi tiếng Đức viện Goethe Hồ Chí Minh 2021 cấp độ B2

Ngày thi Đăng ký tại chỗ Đăng ký online
25./26.01. 11.01. 02.03.
22./23.03. 08.02. 14.04.
12./13.04. 29.03. 10.05.
17./18.05. 29.04. 10.06.
14./15.06. 31.05. 08.07.
26./27.07. 12.07. 17.08.
23./24.08. 09.08. 17.09.
27./28.09. 13.09. 21.10.
11./12.10. 27.09. 04.11.
15./16.11. 01.11. 06.12.
01./02.12. 24.11. 27.12.

Đề thi mẫu B2 Goethe bạn xem ở đường link này.

Khi đi thi cần mang theo:

 1. Hộ chiếu
 2. Một bản hộ chiếu photo có chữ ký và dán ảnh thẻ 4×6 lên trang photo (khổ A4)
 3. Ảnh thẻ 4×6

Lưu ý: Có thể dùng CMND hoặc Thẻ căn cước thay cho hộ chiếu vào ngày dự thi. Nhưng khi lấy bằng sẽ phải có hộ chiếu.

Hạn cuối đăng ký online một kỳ thi là 8 ngày làm việc trước khi kỳ thi đó diễn ra và viện có thể ngừng nhận đăng ký trước thời hạn trên khi đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.

Lịch thi viện Goethe Hồ Chí Minh 2021 trình độ C1

Lệ phí thi

3.800.000 VND (Học viên viện Goethe)

4.300.000 VND (Thí sinh tự do)

Lịch thi C1 tại viện Goethe Hồ Chí Minh

Ngày thi Đăng ký tại chỗ Đăng ký online
28./26.06. 14.06. 30.07.
13./14.09. 26.08. 15.10.

Đề thi mẫu C1 xem tại phần này.

Khi đi thi cần mang theo:

 1. Hộ chiếu
 2. Một bản hộ chiếu photo có chữ ký và dán ảnh thẻ 4×6 lên trang photo (khổ A4)
 3. Ảnh thẻ 4×6

Lưu ý: Có thể dùng CMND hoặc Thẻ căn cước thay cho hộ chiếu vào ngày dự thi. Nhưng khi lấy bằng sẽ phải có hộ chiếu.

Đăng ký thi online tại địa chỉ: 

dangkythi.goethe.vn

Hạn cuối đăng ký online một kỳ thi là 8 ngày làm việc trước khi kỳ thi đó diễn ra và viện có thể ngừng nhận đăng ký trước thời hạn trên khi đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.

Lịch thi viện Goethe Hồ Chí Minh 2021 nêu trên là dự kiến. Để biết chính xác về ngày và giờ thi, các bạn nên liên hệ trực tiếp theo địa chỉ:

Viện Goethe TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 18 Số 1, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3832 6716

Nguồn: Goethe.de (We Talent Education không giữ bản quyền thông tin này)

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ ngay