Lịch thi viện Goethe Hà Nội 2021 các trình độ A1-C1

Lịch thi viện Goethe Hà Nội 2021 các trình độ A1-C1

Bạn muốn biết lịch thi viện Goethe Hà Nội 2021 tất cả các trình độ từ A1 đến C1? Dù bạn tự học tiếng Đức ở nhà hay học tại các trung tâm khác vẫn đăng ký thi tại viện Goethe bình thường nhé. Lưu ý: Đây là thông tin We Talent Education tổng hợp lại từ Goethe Institut Hanoi. Chúng tôi không tổ chức kỳ thi này.

Để đăng ký thi online các bạn có thể ấn vào link ở cuối bài.

Nếu bạn muốn biết lịch thi tiếng Đức ở Đại học Hà Nội, xin mời click vào link này.

Nếu bạn cần tìm lịch thi viện Goethe 2021 tại TP Hồ Chí Minh các trình độ hãy nhấn vào đây.

Lịch thi viện Goethe Hà Nội 2021 cho trẻ em và thiếu niên trình độ A1-A2

Goethe-Zertifikat A1 và A2: Fit in Deutsch 1 & 2 là kỳ thi tiếng Đức cho trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 16.

LỆ PHÍ THI

VND 1.500.000,- (Học viên viện Goethe)

VND 2.000.000,- (Thí sinh tự do)

Ngày thi Đăng ký tại chỗ Đăng ký online
05.-06.01.2021 18.12.2020 16.12.2020
23.-24.02.2021 26.01.2021 22.01.2021
23.-24.03.2021 10.03.2021 08.03.2021
13.-14.04.2021 31.03.2021 29.03.2021
11.-12.05.2021 26.04.2021 22.04.2021
29.-30.06.2021 16.06.2021 14.06.2021
20.-21.07.2021 07.07.2021 05.07.2021
24.-25.08.2021 11.08.2021 09.08.2021
28.-29.09.2021 15.09.2021 13.09.2021
26.-27.10.2021 13.10.2021 11.10.2021
30.11-01.12.2021 17.11.2021 15.11.2021
28.-29.12.2021 29.11.2021 26.11.2021

Lịch thi viện Goethe Hà Nội 2021 cho người lớn trình độ A1-A2

Goethe-Zertifikat A1-A2: Start Deutsch 1-2 là một kỳ thi tiếng Đức dành cho người lớn.

Lệ phí thi

VND 2.000.000,- (Học viên viện Goethe)

VND 2.500.000,- (Thí sinh tự do)

Lịch thi A1-A2

Ngày thi Đăng ký tại chỗ Đăng ký online
05.-06.01.2021 18.12.2020 16.12.2020
23.-24.02.2021 26.01.2021 22.01.2021
23.-24.03.2021 10.03.2021 08.03.2021
13.-14.04.2021 31.03.2021 29.03.2021
11.-12.05.2021 26.04.2021 22.04.2021
29.-30.06.2021 16.06.2021 14.06.2021
20.-21.07.2021 07.07.2021 05.07.2021
24.-25.08.2021 11.08.2021 09.08.2021
28.-29.09.2021 15.09.2021 13.09.2021
26.-27.10.2021 13.10.2021 11.10.2021
30.11-01.12.2021 17.11.2021 15.11.2021
28.-29.12.2021 29.11.2021 26.11.2021

Đề thi mẫu A1 Goethe xem tại đây.

Đề thi mẫu A2 Goethe xem tại link này.

Khi đi thi cần mang theo:

 1. Hộ chiếu
 2. Một bản hộ chiếu photo có chữ ký và dán ảnh thẻ 4×6 lên trang photo (khổ A4)
 3. Ảnh thẻ 4×6

Lưu ý: Có thể dùng CMND hoặc Thẻ căn cước thay cho hộ chiếu vào ngày dự thi. Nhưng khi lấy bằng sẽ phải có hộ chiếu.

Hạn cuối đăng ký online một kỳ thi là 8 ngày làm việc trước khi kỳ thi đó diễn ra và viện có thể ngừng nhận đăng ký trước thời hạn trên khi đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.

Kết quả thi ở Goethe có thể tra trên mạng
Kết quả thi ở Goethe có thể tra trên mạng

Lịch thi viện Goethe Hà Nội 2021 trình độ B1

Goethe-Zertifikat B1 là một kỳ thi tiếng Đức cho thanh thiếu niên và người lớn.

Lệ phí thi

Học viên viện Goethe:

3.000.000 VND / 4 kỹ năng

800.000 VND / 1 kỹ năng

Thí sinh tự do:

3.500.000 VND / 4 kỹ năng

1.000.000 VND / 1 kỹ năng

Lịch thi B1 Goethe cụ thể

Ngày thi Đăng ký tại chỗ Đăng ký online
11.-15.01.2021 24.12.2020 22.12.2020
01.-05.02.2021 19.01.2021 15.01.2021
08-12.03.2021 23.02.2021 19.02.2021
05.-09.04.2021 23.03.2021 19.03.2021
26.-29.04.2021 12.04.2021 08.04.2021
17.-21.05.2021 04.05.2021 28.04.2021
07.-11.06.2021 25.05.2021 21.05.2021
21.-25.06.2021 08.06.2021 04.06.2021
06.-09.07.2021 23.06.2021 21.06.2021
27.-30.07.2021 14.07.2021 12.07.2021
16.-20.08.2021 03.08.2021 30.07.2021
07.-10.09.2021 23.08.2021 19.08.2021
21.-24.09.2021 08.09.2021 06.09.2021
05.-08.10.2021 22.09.2021 20.09.2021
19.-22.10.2021 06.10.2021 04.10.2021
09.-12.11.2021 27.10.2021 25.10.2021
23.-26.11.2021 10.11.2021 08.11.2021
06.-10.12.2021 23.11.2021 19.11.2021

Đề thi mẫu B1 Goethe xem ở đây.

Khi đi thi cần mang theo:

 1. Hộ chiếu
 2. Một bản hộ chiếu photo có chữ ký và dán ảnh thẻ 4×6 lên trang photo (khổ A4)
 3. Ảnh thẻ 4×6

Lưu ý: Có thể dùng CMND hoặc Thẻ căn cước thay cho hộ chiếu vào ngày dự thi. Nhưng khi lấy bằng sẽ phải có hộ chiếu.

Hạn cuối đăng ký online một kỳ thi là 8 ngày làm việc trước khi kỳ thi đó diễn ra và viện có thể ngừng nhận đăng ký trước thời hạn trên khi đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.

Lịch thi viện Goethe Hà Nội 2021 cấp độ B2

Kỳ thi Goethe-Zertifikat B2 là một kỳ thi tiếng Đức dành cho thanh thiếu niên và người lớn.

Lệ phí

3.500.000 VND (Học viên viện Goethe)

4.000.000 VND (Thí sinh tự do)

Lịch thi tiếng Đức B2 Goethe

Ngày thi Đăng ký tại chỗ Đăng ký online
25.-26.02.2021 29.01.2021 27.01.2021
25.-26.03.2021(L+H) 12.03.2021 10.03.2021
15.-16.04.2021 02.04.2021 31.03.2021
13.-14.05.2021(L+H) 28.04.2021 26.04.2021
16.-17.06.2021 03.06.2021 01.06.2021
22.-23.07.2021(L+H) 09.07.2021 07.07.2021
26.-27.08.2021 13.08.2021 11.08.2021
30.09 + 01.10.2021(L+H) 17.09.2021 15.09.2021
28.-29.10.2021 15.10.2021 13.10.2021
02.-03.12.2021  19.11.2021 17.11.2021

Chú giải: L = Leseverstehen (đọc hiểu) + H = Hörverstehen (nghe hiểu)

Đề thi mẫu B2 Goethe bạn xem ở đường link này.

Khi đi thi cần mang theo:

 1. Hộ chiếu
 2. Một bản hộ chiếu photo có chữ ký và dán ảnh thẻ 4×6 lên trang photo (khổ A4)
 3. Ảnh thẻ 4×6

Lưu ý: Có thể dùng CMND hoặc Thẻ căn cước thay cho hộ chiếu vào ngày dự thi. Nhưng khi lấy bằng sẽ phải có hộ chiếu.

Hạn cuối đăng ký online một kỳ thi là 8 ngày làm việc trước khi kỳ thi đó diễn ra và viện có thể ngừng nhận đăng ký trước thời hạn trên khi đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.

Lịch thi viện Goethe Hà Nội 2021 các trình độ A1-C1
Giấy chứng nhận mẫu B2

Lịch thi viện Goethe Hà Nội 2021 bậc C1

Lệ phí thi

3.800.000 VND (Học viên viện Goethe)

4.300.000 VND (Thí sinh tự do)

Lịch thi C1 tại viện Goethe

Ngày thi Đăng ký tại chỗ Đăng ký online
25.-26.02.2021 29.01.2021 27.01.2021
25.-26.03.2021(L+H) 12.03.2021 10.03.2021
15.-16.04.2021 02.04.2021 31.03.2021
13.-14.05.2021(L+H) 28.04.2021 26.04.2021
16.-17.06.2021 03.06.2021 01.06.2021
22.-23.07.2021(L+H) 09.07.2021 07.07.2021
26.-27.08.2021 13.08.2021 11.08.2021
30.09 + 01.10.2021(L+H) 17.09.2021 15.09.2021
28.-29.10.2021 15.10.2021 13.10.2021
02.-03.12.2021  19.11.2021 17.11.2021

Chú giải: L = Leseverstehen (đọc hiểu) + H = Hörverstehen (nghe hiểu)

Đề thi mẫu C1 xem tại phần này.

Khi đi thi cần mang theo:

 1. Hộ chiếu
 2. Một bản hộ chiếu photo có chữ ký và dán ảnh thẻ 4×6 lên trang photo (khổ A4)
 3. Ảnh thẻ 4×6

Lưu ý: Có thể dùng CMND hoặc Thẻ căn cước thay cho hộ chiếu vào ngày dự thi. Nhưng khi lấy bằng sẽ phải có hộ chiếu.

Đăng ký thi online tại địa chỉ: 

dangkythi.goethe.vn

Hạn cuối đăng ký online một kỳ thi là 8 ngày làm việc trước khi kỳ thi đó diễn ra và viện có thể ngừng nhận đăng ký trước thời hạn trên khi đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.

Lịch thi viện Goethe Hà Nội 2021 nêu trên là dự kiến. Để biết chính xác về ngày và giờ thi, các bạn nên liên hệ trực tiếp theo địa chỉ:

Viện Goethe Hà Nội

Địa chỉ: 56-58-60 Phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Tel.: +84 24 32004494

pruefungen-hanoi@goethe.de

Nguồn: Goethe.de (We Talent Education không giữ bản quyền thông tin này)

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ ngay