Là một địa chỉ dạy tiếng Đức uy tín đã đạt những thành công bền vững qua mỗi năm. Chúng tôi áp dụng hệ thống giảng dạy tự phát triển độc đáo kết hợp học tại lớp, chuỗi video bài giảng mô phỏng, hệ thống học trực tuyến tự đánh giá kết quả 24/7. Bên cạnh đào tạo tiếng Đức, We Talent áp dụng các biện pháp tâm lý để khơi gợi cảm hứng và truyền động lực học tập xuyên suốt thời gian học. Không áp lực và kết quả tối ưu luôn là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới.

Giáo viên sẽ thường xuyên trao đổi tiến độ học tập với phụ huynh qua E-Mail hoặc Zalo. Học sinh sẽ được gửi thêm các tài liệu học tập bổ ích qua E-Mail để giúp các em tiếp xúc nhiều với tiếng Đức, hướng đến có phản xạ khi giao tiếp+.

Chia sẻ ngay