Các khóa học tiếng Đức từ A1 đến B2 của trung tâm tiếng Đức We Talent được biên soạn dựa trên tổng hợp và chắt lọc các tinh hoa của các giáo trình tiếng Đức đã rất nổi tiếng như Themen, Tangram, Studio D, Schritte, v.v… Trong quá trình học tập các giáo viên sẽ kiểm tra định kỳ theo các chuẩn bài thi tiếng Đức A1 đến B2 và sẽ hỗ trợ kèm cặp thêm cho các em học sinh vẫn chưa đạt kết quả như ý muốn. Tỷ lệ học viên nhận bằng B1 nếu học tiếng Đức từ đầu A1 của chúng tôi là 100%. Phụ huynh có thể yêu cầu cam kết bằng văn bản
Chia sẻ ngay