Danh sách các động từ tiếng Đức đi với sein ở Perfekt

Đa phần các động từ tiếng Đức ở Perfekt sẽ đi với haben, nhưng sẽ có một số động từ … Đọc tiếp Danh sách các động từ tiếng Đức đi với sein ở Perfekt